ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ
Ιατρικά Μηχανήματα Α.Ε.
Αποστολοπούλου 67
Χαλάνδρι, 15231
Τηλ. : 210 6107303
Fax. : 2106107307
E-mail
info@eurotechniques.com

 

 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS (www.medical.philips.com)

Ηλεκροκαρδιογράφοι http://www.medical.philips.com/main/products/cardiography/products/pagewriter/

Απεινιδωτές
http://www.medical.philips.com/main/products/resuscitation/

Συστήματα Holter
http://www.medical.philips.com/main/products/cardiography/products/holter/


Μόνιτορς παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων http://www.medical.philips.com/main/products/patient_monitoring/

Συστήματα μηχανοργάνωσης μονάδων παρακολούθησης http://www.medical.philips.com/main/products/patient_monitoring/products/carevue/

Συστήματα καρδιοτοκογραφίας
http://www.medical.philips.com/main/products/patient_monitoring/products/series50_ip2/ITC MEDICAL SYSTEMS (www.itcmed.com)

Μηχανήματα μέτρησης πήξης αίματος HEMOCHRON
http://www.itcmed.com/products_1.html

Αναλυτές αερίων αίματoς IRMA
http://www.itcmed.com/products_2.html

Συστήματα μέτρησης Οξυμετρίας AVOXimeter 1000E
http://www.itcmed.com/products_3b.html

Μικροσυσκευές τομών Tenderfoot
http://www.itcmed.com/products_6.html

Μικροσυσκευές τομών Tenderlett
http://www.itcmed.com/products_7.html

Μικροσυσκευές μέτρησης χρόνου ροής αίματος Surgicutt
http://www.itcmed.com/products_8.html